PORADENSTVÍ, TERAPIE

  • rodinná a párová terapie
  • rodinné a párové poradenství
  • terapie psychosomatických obtíží
  • poradenství v oblasti výchovy, školních obtíží, mezilidských vztahů, v obtížných životních situacích
  • poradenství a terapie v oblasti náhradní rodinné péče (děti, náhradní rodiče, biologičtí rodiče)
  • podpora dětí v průběhu rodičovských konfliktů
  • provázení dítěte v náhradní rodinné péči
Telefon: 777 053 498
2017©krl