fotka

Jsem speciální pedagog a terapeut.

Profesně jsem začínala jako speciální pedagog ve školství. Při práci s dětmi jsem si začala více všímat, jaký vliv na naše jednání a prožívání mají vztahy, ve kterých žijeme. Vztahy v rodině, v partnerství, v kolektivu, vztah k vlastní minulosti, vztah k sobě samému. Vztahy se staly mým osobním i profesním tématem. Zabývala jsem se vztahovou dynamikou ve skupině dětí i dospívajících. Po založení vlastní rodiny jsem absolvovala čtyřletý výcvik v rodinné terapii u MUDr. V. Chvály a PhDr. L.Trapkové a Kurz v terapii partnerského vztahu u Mgr. J. Knopa a Mgr. M. Zemanové.

Zásadní zdroj, ze kterého při práci čerpám, je moje vlastní sebezkušenost – prohloubení sebepoznání, pochopení vlastních motivací a vztahů.

Vycházím také ze zkušeností ze služby pro rodiny s dětmi ohroženými konflikty rodičů, z oblasti rodin s dětmi v náhradní rodinné péči a z praxe školního speciálního pedagoga.

Telefon: 777 053 498
2017©krl